SOM ENTITAT COL·LABORADORA DEL CONSELL CATALÀ DE RESSUSCITACIÓ

Oferim cursos de formació acreditada adreçats a tots els ciutadans, des del personal sanitari (metges, infermeres, tècnics), els primers intervinents (aquells que estan obligats a donar resposta) i fins la població general (educació de familiars de pacients amb risc, centres escolars, centres esportius, activitats lúdiques, empreses, etc.).