Registre d'aparells Desfibril·ladors: tots els models i marques.

En la  instal·lació d’un aparell DEA, les entitats públiques o privades així com els particulars que pretenguin instal·lar un DEA, hauran de notificar-ho a l’autoritat sanitària de la comunitat autònoma del lloc o de l’establiment en el qual es vagi a disposar, realitzant una declaració responsable que compleixen els requisits previstos. BOE-A-2009-5490

 

Ens encarreguem de tots els tràmits i gestions per a registrar els desfibril·ladors automàtics externs a les autoritats competents i segons la legislació vigent.