Que oferim?

  • Socorristes i monitors aquàtics; Prevenció, Vigilància, Salvament, Formació, Cursets.
  • Monitors terrestres; Activitats de lleure.
  • Altres Serveis; Assessorament, Estudis de Cobertura, Reciclatges teòrics i pràctics, Preparació Física.
  • Dotació de material; DFT (tub de rescat), cercles salvavides, oxigenoteràpies portàtils, farmacioles, Uniformitat, taquilles,…
  • Activitats; Vigilància de piscines, monitors de natació, monitors d’esplai, organització i gestió d’events,…