PROPOSTA FORMATIVA EN SUPORT VITAL (SV) I REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (RCP)

  • TALLER D’INICIACIÓ A LA REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (RCP) I AL DESFIBRIL·LADOR EXTERN AUTOMATITZAT (DEA)

-Durada: 2 HORES – GRUPS DE FINS A 10 PARTICIPANTS

  • TALLER D’INICIACIÓ A LA REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (RCP) I AL DESFIBRIL·LADOR EXTERN AUTOMATITZAT (DEA)

-Durada: 4 HORES – GRUPS DE FINS A 20 PARTICIPANTS

  • DIVULGACIÓ SOBRE LA DESFIBRIL·LACCIÓ EXTERNA AUTOMATIZADA (DEA)

-Durada: 2 HORES – GRUPS DE FINS A 10 PARTICIPANTS

  • DIVULGACIÓ SOBRE LA DESFIBRIL·LACCIÓ EXTERNA AUTOMATIZADA (DEA)

-Durada: 4 HORES – GRUPS DE FINS A 20 PARTICIPANTS