POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb la normativa vigent relativa a la protecció de les persones físiques respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, es facilita la següent informació:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

El responsable del tractament és l’empresa CATWAS 365 SL, amb domicili a Folgueroles(Barcelona), al carrer Bellmunt num.33 i CIF numero B67158659. Telèfon: 605 30 17 22. Correu electrònic: dea@catwas.cat

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades de caràcter personal facilitades per vostè s’emmagatzemaran en un fitxer de titularitat i responsabilitat de CATWAS 365 SL, amb les següents finalitats:

  • Prestar els serveis sol·licitats i/o productes requerits, així com la facturació dels mateixos.  
  • Proporcionar comunicacions comercials, publicitat dels serveis i productes de l’empresa.  

Les dades errònies o incompletes en els formularis posats a la seva disposició poden impedir contactar amb vostè, per tant, s’ha d’assegurar de facilitar-nos la informació i dades de caràcter personal de forma exacta i actualitzada, que ens autoritza a procedir sota les condicions esmentades.   

COMUNICACIÓ DE LES DADES

Les dades personals no es cediran a tercers, excepte obligació legal. 

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La base legal pel tractament de les seves dades és el consentiment que presta l’interessat en el moment que es posa en contacte amb CATWAS 365 SL i comunica les seves dades.  

Es conserven les dades fins que no prescriguin les responsabilitats legals derivades de la relació contractual.

DRETS DELS INTERESSATS

Les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició. Per exercir aquests dret podrà dirigir-se a l’empresa mitjançant correu a dea@catwas.cat, acompanyat de còpia del document oficial que l’identifiqui. En cas de disconformitat amb el tractament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MESURES DE SEGURETAT

Li informem que han estat optades totes les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la protecció de les seves dades de caràcter personal.