Recomanacions davant d’una aturada cardíaca durant la pandèmia de COVID-19

Donada la situació d’excepcionalitat que suposa la pandèmia del COVID-19 i la necessitat d’evitar la propagació del virus entre la població i especialment entre el personal sanitari, el CCR proposa les següents modicacions per a la realització de la ressuscitació cardiopulmonar:Personal no sanitari o sanitari fora de la seva tasca que sigui testimoni d’una aturada cardíaca:http://ccr.cat/wp-content/uploads/2019/05/Denominacio%CC%81-dEspais-Cardioprotegits-i-normes-per-a-la-seva-certificacio%CC%81-per-part-del-CCR-Abril-2019.pdf

Regulación de la desfibrilación externa semiautomática fuera del entorno sanitario en las comunidades autónomas de España: situación actual

El objetivo de este trabajo es comparar las legislaciones autonómicas españolas en materia de formación, utilización y obligatoriedad de la instalación de desfibriladores externos automatizados (DEA) fuera del ámbito sanitario y analizar la variabilidad territorial con que se han desarrollado las regulaciones. Llevamos a cabo una revisión de las normativas publicadas en los boletines oficiales de las 17
Read More

POSICIONAMENT DEL CCR EN RELACIÓ A NOUS DISPOSITIUS PUBLICITATS PER TRACTAR L’OBSTRUCCIÓ DE LA VIA AÈRIA PER COS ESTRANY (OVACE)

Sobre la indicació i seguretat d’ús dels dispositius que es comercialitzen per a ser usats en cas d’ennuegaments i tenint en compte les altes pressions de succió que s’han detectat, que podrien ser perjudicials per al pacient, especialment per al nen, el CCR fa seves les recents recomanacions del CERCP del març de 2019 que considera que s’ha de seguir actuant davant els ennuegaments tal i com indiquen les recomanacions internacionals mitjançant la tos, els cops a l’esquena si no hi ha tos i compressions abdominals. Vegeu l’algoritme de l’ERCVegeu comentari ampliat a https://www.cercp.org/noticias/noticias-del-cercp/628-noticia-20190426-1 http://ccr.cat/wp-content/uploads/2019/05/Posicionament-del-CCR-en-relacio%CC%81-a-nous-dispositius-publicitats-per-tractar-l%E2%80%99Obstruccio%CC%81-de-la-Via-Ae%CC%80ria-per-cos-estrany.pdf

DENOMINACIÓ D’ESPAIS CARDIOPROTEGITS I NORMES PER A LA CERTIFICACIÓ. ABRIL 2019

El CCR l’any 2015 va fer públic el seu posicionament sobre els Espais Cardioprotegits. Aquest document l’actualitza i l’amplia establint els criteris i les normes de qualitat per obtenir la certificació per part de centres, entitats i municipis interessats.http://ccr.cat/wp-content/uploads/2019/05/Denominacio%CC%81-dEspais-Cardioprotegits-i-normes-per-a-la-seva-certificacio%CC%81-per-part-del-CCR-Abril-2019.pdf