VENDA I LLOGUER DE MATERIAL SANITARI

  • Venda de material per a salvament i socorrisme.
  • Venda de material d’immobilització, diagnòstic, farmacioles, material sanitari fungible i material de protecció.
  • Venda de material i equipaments per a la formació en primers intervinents.
  • Subministrament de material mèdic i sanitari per Hospitals, Residències, Urgències, Ambulàncies, Emergències, Clíniques, Ambulatoris, Veterinaris…
  • Venta de material per a l’Electromedicina.
spencer

LLOGUER I MANTENIMENT DE FARMACIOLES

Lloguer de farmacioles a entitats, associacions, empreses, i a col·lectius que organitzin activitats i no estiguin subjectes a adoptar mesures d’autoprotecció segons el RD 30/2015, però si sensibles i responsables a aquestes mesures.

Manteniment de farmacioles que pugui disposar qualsevol entitat, associació, club esportiu i en sigui el responsable. Revisió segons la freqüència d’ús. Reposició del material consumit. Verificació de les caducitats del material fungible.