SERVEI DE REVISIÓ TÈCNICA DELS EQUIPAMENTS DE CARDIOPROTECCIÓ

El Manteniment: Independentment de l’ús de l’aparell DEA els fabricants recomanen efectuar com a mínim de forma anual una inspecció visual, un manteniment i neteja de tots els accessoris per l’usuari o per un tècnic de manteniment comprovant la cabina, el DEA, la bateria, els elèctrodes i la resta d’accessoris estan en perfecte estat.

OPCIÓ.1 - SERVEI DE REVISIÓ TÈCNICA D’EQUIPS DE CARDIOPROTECCIÓ

80 € anuals / Equip de cardioprotecció

Inclou: Una visita anual sota demanda del client.

  1. Consisteix en una visita anual sota demanda, sense un seguiment del client els 365 dies de l’any, on és garanteix que  l’aparell Desfibril•lador, la seva Cabina AIVIA i els seus accessoris estiguin en òptimes condicions pel seu ús.

 

 

Sol·licita el total de condicions en el contracte model en l’ ANNEX I: Operacions de manteniment i la seva freqüència, i l’ ANNEX II: Equips objecte del contracte.

OPCIÓ.2 - SERVEI DE REVISIÓ TÈCNICA D’EQUIPS DE CARDIOPROTECCIÓ

122€ anuals / Per al 1er Equip de cardioprotecció
100€ anuals / A partir del 2n Equip de cardioprotecció

Inclou: Dues visites anuals.

  1. Inclou un servei preventiu de control i comprovació de tots els components, amb dues visites anuals (certificació semestral), el qual garanteix un recolzament continuat i de proximitat, d’assessorament i servei tècnic, per tal que l’aparell Desfibril•lador, la seva Cabina AIVIA i els seus accessoris estiguin en òptimes condicions pel seu ús. El contracte és renovable cada 2 anys.

 

Sol·licita el total de condicions en el contracte model en l’ ANNEX I: Operacions de manteniment i la seva freqüència, i l’ ANNEX II: Equips objecte del contracte.

SERVEI DE MANTENIMENT MONITORITZAT

  1. Servei preventiu de control i comprovació de tots els components, una visita anual, servei de vigilància activa les 24h del dia / 365 dies l’any, control en temps real de l’estat del Desfibril•lador, l’ estat de la bateria, la caducitat dels elèctrodes , l’estat de la cabina AIVIA,   protegint tot l’equip i assegurant les condicions òptimes pel seu ús. Contracte renovable cada 5 anys.
  2. Sol·licita el total de condicions en el contracte de manteniment monitoritzat en l’ANNEX I: Operacions de manteniment i la seva freqüència

Sol·licita’ns el teu pressupost personalitzat a: infocatwas@gmail.com o truca’ns al  605.30.17.22 (servei gratuït de 9 a 19h)

T’assessorem segons l’últim informe de l’Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries de Catalunya (AQUAS 2015), les Recomenacions de l’European Ressuscitation Council 2015 (ERC), Consell Català de Ressuscitació (CCR) i Decret 151/2012.