Manteniment i contractes de servei de revisió d'equipament de cardioprotecció

El manteniment, independentment de l’ús de l’aparell DEA, els fabricants recomanen efectuar com a mínim de forma anual una inspecció visual, un manteniment i neteja de tots els accessoris per l’usuari o per un tècnic de manteniment comprovant la cabina, el DEA, la bateria, els elèctrodes i la resta d’accessoris estan en perfecte estat.

Els organismes, empreses o institucions públiques o privades que instal·lin un DEA seran responsables de germanitzar el seu manteniment i conservar-lo d’acord amb les instruccions del fabricant.

Anàlisi i verificació de desfibril·ladors externs automàtics (DEA).
Consisteix en una prova exhaustivament dels desfibril·ladors amb la màxima exactitud i eficiència capaç d’analitzar ones mono-fàsica, bifàsiques, formes d’ona estàndard i polsants a través de funcions de simulació:
Descàrrega d’energia del desfibril·lador, temps de càrrega, sincronització cardíaca en més de 40 arrítmies de selecció.
Servei de revisió tècnica d'equipaments de cardioprotecció

A partir de 87 € anuals per cada equip de cardioprotecció.

Inclou una unitat de revisió tècnica anual a demanda del client. Les altres visites a demanda del client, tindran un cost afegit segons les necessitats sol·licitades.

Servei de revisió tècnica d'equipaments de cardioprotecció (+2)

A partir de 118 € anuals per cada equip de cardioprotecció.

Inclou una unitat de revisió tècnica anual i fins a dues visites a demanda del client sense cost afegit per cada equipament de cardioprotecció, en cas de ser necessari.

Contracte Servei de revisió tècnica dels equips de cardioprotecció

A partir de 80 € anuals per cada equip de cardioprotecció.

Inclou recanvi il·limitat d’elèctrodes, bateria i kits d’ RCP durant la vigència del present contracte, sempre que el canvi no sigui degut a un mal ús del equipament, ús injustificat, o l’ús a que està destinat el DEA.

Servei de revisió tècnica d'equipaments de cardioprotecció amb servei de recollida SENSE SUBSTITUCIÓ DE L'APARELL DEA

A partir de 120 € anuals per cada equip de cardioprotecció.

Inclou una unitat de revisió tècnica anual a demanda del client. Les altres visites a demanda del client, tindran un cost afegit segons les necessitats sol·licitades.

Servei de revisió tècnica d'equipaments de cardioprotecció amb servei de recollida AMB SUSBTITUCIÓ DE L'APARELL DEA

A partir de 160 € anuals per cada equip de cardioprotecció.

Inclou una unitat de revisió tècnica anual a demanda del client. Inclou aparell DEA de substitució durant el període de revisió tècnica.

Contracte Servei de revisió tècnica INTEGRAL dels equips de cardioprotecció

A partir de 22,4€/mes segons model i marca.

Inclou recanvi il·limitat d’elèctrodes, bateria i kits d’ RCP durant la vigència del present contracte, sempre que el canvi no sigui degut a un mal ús del equipament, ús injustificat, o l’ús a que està destinat el DEA.