Som entitat col·laboradora del Consell Català de Ressuscitació (CCR)

Oferim cursos de formació acreditada adreçats a tots els ciutadans, des del personal sanitari (metges, infermeres, tècnics), els primers intervinents (aquells que estan obligats a donar resposta) i fins la població general (educació de familiars de pacients amb risc, centres escolars, centres esportius, activitats lúdiques, empreses, etc.).

Persones autoritzades per l’ús del DEA

Estan autoritzats per utilitzar els aparells DEA el personal sanitari, en tot cas, així com les persones majors d’edat que puguin acreditar la superació del programa de formació base per a l’ús del DEA i, quan escaigui, la superació d’un programa de formació continuada.

Es consideren, així mateix, autoritzades per a l’ús de DEA les persones provinents d’altres comunitats autònomes o d’altres estats membres de la Unió Europea que tinguin la formació necessària per exercir funcions anàlogues al seu lloc de procedència.

La normativa vigent en formació en Suport Vital Bàsic i Ús del DEA per personal no sanitari és el DECRET 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.

Activitat reconeguda pel Consell Català de Ressuscitació (CCR)

La normativa vigent en formació en Suport Vital Bàsic i Ús del DEA per personal no sanitari és el DECRET 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.

CURS OFICIAL SUPORT VITAL BÀSIC + DEA
CURS OFICIAL SUPORT VITAL BÀSIC + DEA

CURS OFICIAL SUPORT VITAL BÀSIC + DEA Durada: 6 HORES GRUPS DE 8  PARTICIPANTS Consultar descomptes Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les professions sanitàries – 1.30 Crèdits / 09/017156-MD Adreçat [...]

RECICLATGE SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
RECICLATGE SUPORT VITAL BÀSIC I DEA

RECICLATGE EN SUPORT VITAL BÀSIC I DEA Durada: 2 HORES GRUPS DE 8  PARTICIPANTS Consultar descomptes Mantenir l’activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les professions sanitàries. Adreçat a persones que v [...]

SUPORT VITAL BASIC I DEA – CIUTADANIA
SUPORT VITAL BASIC I DEA – CIUTADANIA

SUPORT VITAL BASIC I DEA - CIUTADANIA Durada: 4 HORES GRUPS DE 8  PARTICIPANTS Consultar descomptes Activitat reconeguda pel Consell Català de Ressuscitació (CCR) Curs de formació no acreditada. Adreçat a qualsevol ciutadà que pu [...]

Descomptes segons distància i grups. Consulta’ns les tarifes B i C a través del correu de formacio@catwas.cat