Estudis de cobertures sanitàries per esdeveniments i activitats diverses, assessorament a les organitzacions dels mateixos segons normativa vigent, i proposta del dispositiu DRP.

 

 1. Mitjans humans

Tots els SOCORRISTES son personal titulat segons normativa vigent:

 • Com a primers interventors amb SVB+DEA i ASI* II
 • Tècnics d’emergències sanitàries
 • Alta al règim corresponent de la Seguretat Social
 • Emparats per una Pòlissa de Responsabilitat Civil

 

 1. Mitjans tècnics i materials:

Cada equip està format per 2 SOCORRISTES , dotats de:

 • 1 Motxilla amb material per diagnòstic
 • 1 Motxilla amb material per cures
 • 1 Motxilla de reanimació i oxigenoteràpia

 

III.           Ambulàncies:

Les ambulàncies, en cas de ser necessàries per el DRP les subcontractem. Poden ser:

 • De suport vital bàsic SVB , equipades i dotades amb 2 tècnics
 • De suport vital avançat SVAi*o SVAm*, equipades i dotades amb 1 tècnic i d’Infermeria i/o metge.