Els nostres objectius

Tu pots Salvar una vida!

  • L’ aturada Cardiorespiratòria (ACR) és la causa més freqüent de mort sobtada.
  • En el 90% de casos l’ACR succeeix fora de l’àmbit hospitalari
  • L’ actuació immediata és clau per tal d’intentar salvar una vida
  • Els espais protegits contra la mort sobtada son de vital importància ja que ens garanteixen l’accés a la desfibril·lació precoç en un temps inferior a l’arribada del Sistema d’Emergències Mèdiques.
  • La formació i el reciclatge de les persones en Suport Vital Bàsic i en Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automatitzada és de vital importància.
  • Planificació, formació i dotació de zones del material apropiat en son els elements clau.

Els primers minuts d'or (% de supervivència/minut)

Minut 1 100%
Minut 2 90%
Minut 5 75%
Minut 7 25%
Minut 10 5%

Ens hem d’autoprotegir, però de què?

 

De les situacions que tant a nivell individual com col.lectiu ens poden exposar a un perill.

 

Que és l’autoprotecció?

És un seguit de mesures adoptades amb mitjans propis destinades a:

 • Preveure, prevenir i controlar un suposat risc.
 • Donar-li una resposta adequada.
 • Integrar aquestes actuacions a les que ens ofereix el sistema públic.

Localització ACR

Sabria vostè actuar?

EXTRAHOSPITALARI

INTERHOSPITALARI

NO SABRIA ACTUAR

SI SABRIA ACTUAR

LA CADENA DE SUPERVIVÈNCIA

 • La sèrie d’ accions ordenades i protocol·litzades que connecten a la víctima d’una aturada cardíaca sobtada amb la seva supervivència es denominen CADENA DE SUPERVIVÈNCIA.

 

 • La Cadena de Supervivència resumeix els passos vitals necessaris per dur a terme una ressuscitació amb èxit.

 

 • En la majoria dels casos l’ interval de resposta dels serveis d’emergència és superior als 5 minuts. En aquest temps, la supervivència de la víctima depèn exponencialment que els espectadors siguin capaços d’efectuar les tres primeres baules de la Cadena.
112
ALERTA INMEDIATA
RCP
RCP BÀSICA
desfibril
DESFIBRIL·LACIÓ PRECOÇ
atencio
ATENCIÓ MÈDICA URGENT