DENOMINACIÓ D’ESPAIS CARDIOPROTEGITS I NORMES PER A LA CERTIFICACIÓ. ABRIL 2019

El CCR l’any 2015 va fer públic el seu posicionament sobre els Espais Cardioprotegits. Aquest document l’actualitza i l’amplia establint els criteris i les normes de qualitat per obtenir la certificació per part de centres, entitats i municipis interessats.

http://ccr.cat/wp-content/uploads/2019/05/Denominacio%CC%81-dEspais-Cardioprotegits-i-normes-per-a-la-seva-certificacio%CC%81-per-part-del-CCR-Abril-2019.pdf