Catwas.cat col·labora amb el CEES – Centre d’Estudis El Seminari, impulsant l’inserció laboral de persones especialistes en salvament i socorrisme, amb la formació reglada i titulació oficial.

Tècnic esportiu o tècnica esportiva en salvament i socorrisme.

Família: Ensenyaments Esportius (SS10)

Grau: Mitjà

Titulació: Tècnic/a

Sistema: LOE

Cursos acadèmics: 1 anys

Durada dels estudis: 495h (cicle inicial)

 

Competència general

Aquests estudis capaciten per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

 

Continguts

– Prova específica (120 hores)

– Mòduls del bloc comú (80 hores)

– Bases del comportament esportiu (30 hores)

– Primers auxilis (20 hores)

– Activitat física adaptada i discapacitat (10 hores)

– Organització esportiva (20 hores)

– Bases del comportament esportiu (30h)

– Organització esportiva (20 hores)

– Mòduls del bloc específic (295 hores)

– Instal·lacions aquàtiques i materials (20 hores)

– Metodologia de salvament i socorrisme (45 hores)

– Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme (15 hores)

– Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques (50 hores)

– Formació pràctica (165 hores)

 

Continuïtat

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir al cicle final i al món laboral, com a: monitor o monitora de salvament i socorrisme, jutge cronometrador o jutgessa cronometradora, socorrista en piscines, socorrista en parcs aquàtics, socorrista en piscines naturals.