Farmacioles i maletes

El contingut d’una farmaciola s’ha d’adaptar a la finalitat per a la qual ha estat creada. És diferent una farmaciola familiar que la que hi ha d’haver en una fàbrica, una escola o un club d’esport. Cal fer una revisió periòdica de contingut mínim dues vegades l’any. Cal conservar els envasos originals i els corresponents prospectes i eliminar els medicaments caducats, però no llençar-los a les escombraries. La millor opció seria dur-los a la farmàcia.

No s'han trobat productes amb aquests criteris.