Equips protecció individual (EPI)

Cultura de l’autoprotecció

Conjunt de coneixements apresos per l’individu com a membre de la societat.
Aquests coneixements es refereixen a procediments que poden contribuir a minimitzar els perills de les situacions d’emergència i a protegir amb més eficàcia a les nostres famílies, els nostres béns i a nosaltres mateixos.

S'estan mostrant 15 resultats