Accessoris per a DEA

La Senyalització ha de complir les recomanacions de forma, dimensions, colors i símbols per la ràpida identificació de la ubicació d’un DEA per els assistents en cas d’aturada cardíaca i que l’International Liaison Commnittée on Resuscitation ha publicat i fet arribar a tots els fabricants, Consells Nacionals de Ressuscitació i organitzacions públiques i governamentals. Ha de ser l’adequada i precisa, mai excessiva que no porti a confusió en
el moment d’haver d’accedir a l’ ubicació del DEA per qualsevol assistent.

S'estan mostrant 12 resultats