Oferim un servei integral de cardioprotecció adaptat a les necessitats de cada client

Sol·licita'ns més informació i condicions a través del correu de contacte:

01. Venda d’aparells desfibril·ladors. Som distribuïdors i empresa autoritzada per les principals marques de productes de cardioprotecció.

03. Venda o lloguer de cabines de protecció i/o vigilància d’aparells desfibril·ladors per ús interior i exterior.

05. Registre oficial d’aparells desfibril·ladors. Ens encarreguem de tots els tràmits i gestions per a registrar els desfibril·ladors automàtics externs.

07. Cardioprotecció d’esdeveniments a associacions, organitzacions i entitats sense ànim de lucre. Sol·licitud oberta tot l’any. Contacta’ns!

02. Lloguer d’aparells desfibril·ladors. Disposem de diferents modalitats d’arrendament segons les necessitats del client.

04. Venda de consumibles i accessoris 100% originals de fàbrica per a aparells desfibril·ladors.

06. Manteniment d’espais cardioprotegits i servei de revisions tècniques d’aparells desfibril·ladors. 

08. Realitzem formacions i recertificacions acreditades en suport vital, tallers i campanyes de divulgació́ ciutadana.

Som entitat col·laboradora del Consell Català de Ressuscitació (CCR). Som centre autoritzat per la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (DGPRS). Som entitat organitzadora de formació per les empreses, gestionem i tramitem la bonificació de les formacions. Som empresa inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI). Estem registrats al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per la venda al públic de productes sanitaris de les Classes I, IIa, IIb i III i estèrils, contemplats al RD 1591/2009 de 16 d’octubre i productes sanitaris per a diagnòstic in vitro (Reial decret 1662/2000, sobre productes sanitaris per a diagnòstic in vitro).