ARRENDAMENT DE MÒDUL DE VIGILÀNCIA AUTÒNOM AIVIA M

A partir de 17,98€/mensuals

EL MÒDUL AIVIA M permet realitzar el seguiment funcional (estatus i estats) del DEA que està assosciat.

Pot col·locar-se a la bossa de transport del DEA o en el seu suport.

Per a la transmissió de dades de vigilància requereix la tecnologia de frequència radio “LOW POWER, LON RANGE”

Un sensor òptic està connectat al DEA per poder realitzar el seguiment.

Aquest mòdul autònom és comunica de forma protegida a través del servidor AIVIAnet, que controla l’estat del DEA, la seva ubicació i els esdeveniments que és poden presentar durant l’exploració.

Funciona amb dues piles LR06 para garantitzar una autonomía de 3 anys de les comunicacions.

Ús recomanat: interior

AIVIA M (MÒDUL M)

 

Consulta les condicions en acord a les teves necessitats.