ARRENDAMENT DE CABINES DE PROTECCIÓ I/O VIGILÀNCIA PER A DEA

És un element imprescindible per a assegurar l’èxit de qualsevol projecte d’accés públic a la desfibril·lació. Ha de respondre a les normes CE vigents.

Pot anar des de la cabina de protecció bàsica per l’aparell DEA ubicat a qualsevol espai interior, fins a les cabines de protecció i vigilància per l’exterior, dotades de funcions variades per respondre a cada necessitat, com és la calefacció o ventilació per contrarestar els efectes climàtics, trucada als serveis d’emergència, vigilància de l’estat de funcionament del DEA i foto vigilància.

  • AIVIA 100 INTERIOR
  • AIVIA 200
  • AIVIA 220 4G/GSM
  • AIVIA 100W

 

Consulta les condicions en acord a les teves necessitats.