Serveis de formació, cardioprotecció i productes

CATWAS 365 SL

Serveis de salvament i socorrisme aquàtic

CATALONIA WATER SAFETY SL

Estem registrats al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per la venda al públic de productes sanitaris de les Classes I, IIa, IIb i III i estèrils, contemplats al RD 1591/2009 de 16 d’octubre.

Som centre autoritzat per la Direcció general de Planificació i Recerca en Salut (DGPRS)

Som entitat col·laboradora amb el Consell Català de Ressuscitació ( CCR )

MORTS ANUALS ESTIMADES PER PARADA CARDIORESPIRATÒRIA

102

CATALUNYA CENTRAL

(Una mort cada 8-9 dies)

3700

CATALUNYA

(Una mort cada 140 minuts)

23300

ESPANYA

(Una mort cada 23 minuts)

364000

EUROPA

(Una mort cada 87 segons)

MAPA D'AMICS CARDIOPROTEGITS!