Skip to content

Formació, Cardioprotecció i Productes

Experiència, qualitat i responsabilitat són els nostres punts forts

Som una empresa de proximitat especialitzada en la formació de persones, cardioprotecció d’espais públics i/o privats, empreses i particulars, que vol sumar-se a promoure el canvi que necessita la nostra societat per emmirallar-se amb la resta de països d’Europa en conscienciació sanitària i cultura de l’autoprotecció.

Productes

SOM UNA EMPRESA COL·LABORADORA, AUTORITZADA, ORGANITZADORA, INSCRITA I REGISTRADA ​

Som entitat col·laboradora del Consell Català de Ressuscitació (CCR). Som centre autoritzat per la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (DGPRS). Som entitat organitzadora de formació per les empreses, gestionem i tramitem la bonificació de les formacions. Som empresa inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI). Estem registrats al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per la venda al públic de productes sanitaris de les Classes I, IIa, IIb i III i estèrils, contemplats al RD 1591/2009 de 16 d’octubre i productes sanitaris per a diagnòstic in vitro (Reial decret 1662/2000, sobre productes sanitaris per a diagnòstic in vitro).

CLIENTS QUE CONFIEN EN NOSALTRES